Bestuur van Stichting ’t Olde Manegepeerd

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Rika Lassche -Wezeman

Secretaris: Marjo Nieboer

Penningmeester: Word tijdelijk waargenomen door Marjo Nieboer

Algemeen bestuurslid: Boukje Reindersma

 

 

Beloningsbeleid:
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid, er is geen sprake van beloning.