Stichting ‘t Olde Manegepeerd staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI).

Voor wie geld aan onze stichting wil schenken of nalaten, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen/nalatenschappen. Omdat wij als goed doel zijn vrijgesteld van schenkingsbelasting en successierechten betekent dit dat alles wat u aan ons schenkt of nalaat, volledig ten goede komt aan de oude manegepaarden. Ook zijn schenkingen en donaties in veel gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (particulieren) of winstbelasting / VPB voor bedrijven.

Op de website van de belastingdienst vindt u actuele informatie over schenken aan ANBI organisaties.

Hieronder nog even hoe je hem het beste bij de ANBI organisatie kan vinden.

Stichting T Olde Manege Peerd

Dalmsholte

 

Stichting ‘t Olde Manegepeerd

Correspondentieadres:
Lovènseweg 3
8146 PK Dalmsholte
Mob.  (+31)  06 – 12874764

IBAN nummer: NL 94 RABO 0378923722 Rabobank te Ommen

KVK nummer: 41025547
Fiscaal nummer: 806066350

Het bestuur verricht haar werkzaamheden op basis van vrijwilligheid, er is geen sprake van beloning.

Wij werken met een vaste groep vrijwilligers die met veel inzet de paarden verzorgt. Verder zijn er groepen die eenmalig of incidenteel komen helpen. Ook vragen wij aan de maneges van wie wij een paard geplaatst hebben om eens per jaar een groep vrijwilligers te sturen om te helpen.

Doel van de stichting
Het doel van stichting ’t Olde Manegepeerd is het bieden van opvang aan uitgewerkte manegepaarden en -pony’s. Hiermee wil de stichting voorkomen dat paarden die hun hele leven hard gewerkt hebben worden afgemaakt, zodra ze niet meer rendabel zijn voor een manege.
 
Om het werk met en voor de paarden te kunnen doen, is er natuurlijk geld nodig. Voor de realisatie van het doel is de stichting geheel afhankelijk van giften en vrijwilligers.

Giften

De stichting werft geld door:
 • Inzamelacties die door maneges worden georganiseerd ten gunste van de stichting. 
 • Het werven van jaardonateurs (min. € 15,- per jaar), Adoptanten (vanaf € 5,- per maand) en eenmalige donaties.
 • Nieuws verspreiden via de media
 • Verkoop van tweedehands Paardenspullen
 • Inzameling van Inkt cartridge en mobiele telefoons;
 • Inzameling van kleding;
 • Inzameling van frituurvet;
 • Het benaderen van bedrijven en fondsen verstrekkende organisaties met het verzoek onze stichting financieel te steunen. Door giften van deze stichtingen hebben wij in voorgaande jaren stallen, de paardenbak, de mestplaat, het straatwerk en de water,- en voerbakken kunnen vernieuwen. Ook is er een rolstoelvriendelijke ingang gerealiseerd. Op onze sponsor pagina treft u namen aan van organisaties die ons werk steunen.

Vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester.
De stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening. Alle bedragen die niet direct hoeven te worden aangewend voor het betalen van de kosten, worden op de spaarrekening gezet. De bedragen worden weer teruggeboekt naar de betaalrekening wanneer er grotere uitgaven gedaan moeten worden. De stichting houdt geen (grootschalige) reserves aan en valt hiermee zeer ruim binnen de CBF normen. 
 
De inkomsten wordt besteed aan:
Huur schuur
Huur land
Voer
Dierenarts
Hoefsmid
 
Uitgeoefende activiteiten
De activiteiten die in 2019 zijn uitgeoefend zijn:
 • Het verzorgen van de paarden (stallen uitmesten, voeren, paarden in de wei zetten en uit de wei halen, hoeven laten bekappen);
 • Het organiseren van Kijk- en Doedagen. Dit zijn dagen waarbij tweedehands spullen verkocht worden in de schuur waar ook de paarden gestald zijn. De opbrengst is voor de stichting. De spullen worden gratis ter beschikking gesteld door derden. Naast de verkoop van spullen vinden er ook extra activiteiten plaats, zoals een lezing of een picknick met de paarden;
 • Het begeleiden van het contact tussen mens en paard;
 • Het begeleiden van mensen in het kader van het leerbedrijf;
 • Het begeleiden van mensen met een beperking (We zijn geen zorgboerderij)

Winst en verlies rekening  

                                                                                                                              2020                    2019                 2018

Netto omzet 74.944 62.616 48.705
Bruto bedrijfsresultaat 74.944 62.616 48.705
Huisvestingskosten 27.266 18.482 20.636
Exploitatiekosten 31.609 31.484 22.715
Kantoorkosten      700   1.885      868
Algemene kosten   1.032   5.322   1.290
Afschrijvingen   2.942   3.161   3.123
Som der bedrijfskosten 63.549 60.334 48.633
Bedrijfsresultaat 11.396   2.282         73
Rente baten en soortgelijke opbrengsten           0           2          2
Rente lasten en soortgelijke kosten      -345     -356     -422
Som der financiële baten en lasten      -345     -354     -420
Resultaat 11.050   1.928     -347