Stichting ’t Olde Manegepeerd staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI).

Voor wie geld aan onze stichting wil schenken of nalaten, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen/nalatenschappen. Omdat wij als goed doel zijn vrijgesteld van schenkingsbelasting en successierechten betekent dit dat alles wat u aan ons schenkt of nalaat, volledig ten goede komt aan de oude manegepaarden. Ook zijn schenkingen en donaties in veel gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (particulieren) of winstbelasting / VPB voor bedrijven.

Op de website van de belastingdienst vindt u actuele informatie over schenken aan ANBI organisaties.

Hieronder nog even hoe je hem het beste bij de ANBI organisatie kan vinden.

Stichting `t Olde Manege Peerd

Dalmsholte

 

Stichting ’t Olde Manegepeerd

KVK nummer: 41025547

Fiscaal nummer: 806066350

 Contactgegevens:

Lovènseweg 3

8146 PK DALMSHOLTE

Tel.: 0572-330223 / 06-12874764

E-mail: info@manegepeerd.nl

Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0378923722

www.manegepeerd.nl

 

 

Doel stichting

Het doel van Stichting ’t Olde Manegepeerd is het bieden van opvang aan uitgewerkte manegepaarden en -pony’s. Hiermee wil de stichting voorkomen dat paarden die hun hele leven hard gewerkt hebben worden afgemaakt, zodra ze niet meer rendabel zijn voor de manege.

De stichting is opgericht  in 1997, nadat Pablo, een oud manegepaard, bij de oprichters van de stichting, Rika en Appie (Albert) Lassche, kwam.

Om het doel te bereiken was allereerst ruimte voor de paarden nodig. Deze ruimte kwam beschikbaar omdat buurman Jan Hulsink gestopt was met zijn bedrijf aan de Beukenlaan 2 te Dalmsholte. Van hem kon de stichting de schuren en 6 hectare land huren.  Hier hadden we ruimte voor maximaal 45 uitgewerkte manegepaarden en -pony’s. Met ingang van 1 juli 2021 is de huurovereenkomst beëindigd en is de stichting (terug)verhuisd naar de lovenseweg 3. Met ingang van 15 juni 2021 staan de paarden op 6 hectare huurgrond waarvan 7 paarden in de reeds bestaande stallen bij de woning kunnen staan. Dit groepje is wisselend en er wordt gekeken naar welke paarden baat hebben bij extra voer of waarvan hun gezondheid de weidegang (tijdelijk) niet verdraagt. De gemeente Ommen heeft toestemming verleend voor het bouwen van 20 schuilstallen op de grond aan de lovenseweg 3, dit betreft een tijdelijke bouwvergunning voor de duur van 10 jaar. De stichting bouwt af naar <20 paarden middels natuurlijk verloop voordat we het beleid aanpassen. Vanaf 2019 worden er daarom geen nieuwe paarden opgevangen. Voor de toekomst is er de intentie om als stichting de missie te blijven voortzetten, of wel door paarden op onze locatie op te blijven vangen alsmede om een bemiddelingspositie aan te gaan voor uitgewerkte manegepaarden.

Door de jaren heen zijn er paarden gekomen van maneges uit het hele land. Ook kwamen er vrijwilligers en groepen om te helpen, waardoor de dieren veel meer zorg en aandacht kregen.

De stichting kreeg het vertrouwen van de Dierenbescherming en de dierenkliniek in Hellendoorn. De dierenkliniek  heeft schriftelijk vastgelegd dat zij bereid is de stichting tegen kostprijs te helpen in geval van calamiteiten. Hiermee wordt voorkomen dat de paarden wegens een onvoorziene beëindiging van de stichting de handel in gaan. Ook zijn wij beneficiant van stichting Dierenlot sinds 2006

Om het doel te bereiken is er natuurlijk ook geld nodig. Voor meer informatie over het vermogen van de stichting, wordt verwezen naar het kopje ‘vermogen’.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Rika Lassche -Wezeman

geboortedatum 1 november 1948

Penningmeester

Tijdelijk waargenomen door Marjo Nieboer.

 

Mede bestuurslid

Boukje Reindersma

Geboortedatum: 06 oktober 1969

 

Secretaris

Marjo Nieboer

Geboortedatum: 18 juli 1981

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid, er is geen sprake van beloning.

 Vermogen

Voor de realisatie van het doel is de stichting geheel afhankelijk van giften en vrijwilligers.

Vrijwilligers

Er is een vaste groep vrijwilligers die met veel inzet de paarden verzorgt. Verder zijn er groepen die eenmalig of incidenteel komen helpen. Er is altijd genoeg werk te verrichten. De stichting vraagt de maneges die een paard aan de stichting hebben overgedragen  eveneens om eens per jaar een groep vrijwilligers te sturen om te helpen. Ook is er ruimte voor mensen die vanuit langdurige ziekte of bijstand weer moeten participeren in een werkomgeving.

Er is een samenwerkingsverband met d’olde vechte, een Europees uitwisselingsproject

Ook is de stichting een erkend leerbedrijf en worden er stageplaatsen aangeboden aan leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs en praktijkonderwijs De Maat en speciaal middelbaar onderwijs de Boslust in Ommen.

 Giften

De stichting werft geld door:

 • Het verplicht stellen van een eenmalige bijdrage van de manege van €250,00 wanneer het paard aan de stichting wordt overgedragen;
 • De manege vragen om acties te organiseren waarvan de opbrengst naar de stichting gaat;
 • De manege vragen om adoptanten en donateurs te werven;
 • De bijdragen van (al dan niet door de manege geworven) adoptanten en donateurs. Adoptanten adopteren een paard vanaf € 5,00 per maand en donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,00;
 • Inzameling van kleding;
 • Inkt cartridge;
 • Frituurvet inzameling;
 • Sponsor klik en soortgelijke wervingsacties;
 • Het benaderen van overkoepelende goede doelen;
 • De kijk- en doedagen : Elke laatste zondag van de maand is er van 12 tot 16 uur gelegenheid om de paarden te verwennen. De koffie staat klaar en een gift is welkom.
 • Deelname aan acties waarbij goede doelen met de meeste stemmen een geldbedrag ontvangen.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester. De stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening. Alle bedragen die niet direct hoeven te worden aangewend voor het betalen van de kosten, worden op de spaarrekening gezet. De bedragen worden weer teruggeboekt naar de betaalrekening wanneer er grotere uitgaven gedaan moeten worden.

 Het vermogen wordt besteed aan:

 • Stallen
 • Huur land;
 • Voer;
 • Dierenarts;
 • Hoefsmid

Het verzorgen van 1 paard kost € 80 per maand. Dit is buiten de kosten van de hoefsmid. Waar nodig de dierenarts.

 Uitgeoefende  activiteiten

De activiteiten die in 2022 uitgeoefend zijn

Het verzorgen van de paarden . Mest uit het land verwijderen, stallen uitmesten. Voeren/ paarden in de wei zetten en uit de wei halen, hoeven (laten) bekappen

 • Het organiseren van kijk- en doedagen.
 • Deelname aan acties waarbij goede doelen met de meeste stemmen een geldbedrag ontvangen;
 • Het begeleiden van mensen in het kader van het leerbedrijf;
 • Stage begeleiden. Zij komen om leer ervaring op te doen.

Jaaroverzicht 2022

Jan – Maart 2022 (eerste seizoen) De bouw van de schuilstallen is eind december gestart dus alle paarden stonden nog altijd buiten. Gelukkig zachte temperaturen en goede wintervachten en met de 7 stallen bij Rika’s huis konden we in wisselende samenstelling 7 paarden/pony’s kwijt bij wie het niet goed voelde om ze 24/7 buiten te laten staan, bijvoorbeeld omdat ze vermagerden of een te zwakke gezondheid hadden. Toch waren ze steeds weer blij als ze aangesterkt en wel zich weer bij de grote groep mochten voegen. De eerste 3 maanden van het jaar waren dan wel niet koud, maar wel vreselijk nat. Bijvoeren door de vrijwilligers ging daardoor bijna niet meer en zo kwamen de paarden op het hoogste (voorste) stuk land terecht en kwamen er balen in het land te staan waarmee de paarden zichzelf van hooi konden voorzien. Degenen die er niet tussen kwamen kwamen bij Rika’s huis terecht en met dank aan een schuiltent konden die met de hand ook volop worden bijgevoerd.

Helaas moesten we in het eerste kwartaal van een aantal paarden afscheid nemen, namelijk van Rush (overleden op 30 januari), Ramiro (op 1 februari) en High- Spirit (op 14 februari).

April- Juni 2022 (tweede seizoen) De lente brak aan en de bouw van de schuilstallen vorderde gestaag. Inmiddels was het gras nog steeds te laag en voerden we de paarden volop bij in het land. Er moest natuurlijk bemest worden en zo bleven de paarden op een kleiner stuk te staan zodat het gras in het grootste deel goed kon groeien. Hierdoor voerden we de paarden 3x per dag met hooi, brok en luzerne. Met Moblie was het zoeken naar een oplossing, omdat hij blind is hebben we Moblie gedurende de hele periode tot hij in juli op stal kwam 3 maal daags water en voer gebracht op een aparte plek in het land. Ook de hoefsmid werkte tussen de paarden in het land, we hielden de hoeven in de gaten en in de week voordat de hoefsmid kwam deden we de paarden die bekapt moesten worden een halster om. 24 mei was het gras weer zo hoog dat de linten open konden en de paarden terug konden naar 2x per dag voeren. In het voorste stuk lieten we een kleiner/”zwakker” groepje lopen. Hierdoor kwam er weer een stuk meer rust.

8 mei kregen we bezoek van een cameraploeg van RTL4 voor het programma “dit is Holland”.

In juni 2022 bestond ’t Olde Manegepeerd 25 jaar, dit hebben we op 26 juni groots gevierd in de vers opgeleverde schuilstallen met koffie en gebak, frisdrank, broodje beenham en pannenkoeken. Ook was 1 van onze vrijwilligers verkleed als clown, was er een springkussen en waren er kleine cadeautjes te winnen .

De schuilstallen zijn gesponsord door o.a.; St Nijdier, Dierenlot, SCM, Dutch Wellfare fund, Waardig Dier, Bouwsteen voor Dierenwelzijn , Mander Brada ST. Moyra Stava Morena , St Abri ,Els en Ton Akkerboom  en Thomas Wolf Bouwtekeningen. Hiermee hebben we de volledige bouw van de 20 schuilstallen kunnen bekostigen.

Juli- September 2022 (derde seizoen) Zomer bij t Olde Manegepeerd. Ook al waren de stallen in principe gebruiksklaar, de paarden hadden het nog prima naar hun zin in het grote land. Zo konden wij de finishing touch waarmaken en hebben we tussenrekken tussen de stallen geplaatst en de staldeuren aangepast. Mondjesmaat haalden we meer paarden naar binnen, te beginnen met de groep die in het “voorste land” los van de grote groep stonden en kwamen de stalletjes bij rika’s huis deels leeg. Deze paarden stonden dan van eind van de middag tot de volgende ochtend op stal en werden daar ook gevoerd. De grote groep bleven we 2 maal daags in het land voeren en wanneer nodig kwam er hooi in de ruif. Na een aantal maanden waarin er geen paarden waren overleden was het helaas 12 augustus zo ver dat we Lana wegens chronische hoefbevangenheid moesten laten inslapen.

Oktober- December 2022 (vierde seizoen) Het was een fijne nazomer waardoor we rustig voorbereidingen konden treffen om de hele groep op stal te zetten. Zo stapten we toch weer over van vlas naar stro en 13 oktober werd de lading stro geleverd en geplaatst en werden alle stallen gereed gemaakt voor bewoning. Ook werd de mestcontainer geplaatst en werd er besloten te stoppen met de verkoop van paardenspullen omdat dit op de nieuwe locatie meer ruimte innam dan dat het wat opleverde. Vanaf het nieuwe jaar als mensen paardenspullen voor ons hebben wordt ze gevraagd de spullen te verkopen en de opbrengst aan ons over te maken. Op deze manier zijn we voornemens in de loop van het komende jaar de gehuurde zwarte container op te zeggen omdat de maandelijkse kosten er dit jaar niet uit zijn gehaald.

De vacature van klusjesman werd door 2 vrijwilligers ingevuld waardoor het onderhoud van de schuilstallen en andere voorkomende klussen intern kunnen worden opgelost. 30 oktober werd Rika verrast met de Lemstra-prijs van stichting Bouwsteen voor Dierenwelzijn. Met deze prijs wordt jaarlijks een dierenhulpverlener in het zonnetje gezet.

Na een periode van afnemende gezondheid was er geen andere mogelijkheid meer over en hebben we op 28 november Lady helaas moeten laten inslapen.

22 november was de dag dan eindelijk daar dat we de volledige groep paarden op stal hebben gezet. Door de vaste groepjes bij elkaar te houden ging dat bijzonder soepel. Na een paar dagen wisten de paarden zelf al ongeveer waar ze stonden en hoe laat het voer geserveerd werd. De groep had door natuurlijk verloop precies de grootte bereikt dat alle paarden onder dak konden (waarvan 2 fjorden onder de schuiltent). 6 december kwam er een filmploeg van het programma “Binnenstebuiten” van nl2 en de week daarop is de stichting op de foto gezet door een fotograaf van het programma. De stichting is op 2 januari 2023 in het programma en op de site van Binnenstebuiten te bekijken.

In de laatste dagen van 2022 was er nog een verdrietige afsluiter, op 27 december lag Goudvos in haar stal en hebben we haar na 13 jaar bij de stichting moeten laten inslapen.

De kijk- en doedagen hebben het jaar 2022, op een corona-uitbraak in februari en 1e kerstdag in december na, plaatsgevonden op de laatste zondagen van de maand. Hierbij waren we voor alle bezoekers geopend van 12.00 tot 16.00. De invulling was even zoeken en uitproberen maar aan het einde van het jaar hadden we een goede draai gevonden en levert de kijk- en doedag naast gezelligheid ook geld op. In de periode dat de paarden in het land staan (mei-okt) was er extra interesse voor de dagen ivm de verkoop van schleich-miniatuur paardjes en sieraden door vrienden van de stichting.

Financieel jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021 Stichting Olde Manegepeerd

 

Standaardformullier ANBI Stichting Manegepeerd 2021