Een welverdiende oude dag voor manegepaarden en -pony’s

Bij Stichting ‘t Olde Manegepeerd genieten uitgewerkte manegepaarden van hun oude dag in ons rusthuis. Mijn naam is Rika Lassche en ik heb samen met mijn man Albert (Appie) in 1997 Stichting ‘t Olde Manegepeerd opgericht. De stichting komt voort uit mijn grote passie voor paarden. Nadat Pablo, een oud manegepaard, bij ons terecht kwam, werd ik mij pijnlijk bewust van het feit dat een paard dat mensen zoveel plezier heeft gebracht en altijd hard gewerkt heeft, vaak zomaar via de achterdeur verdwijnt. Mijn missie is daarom anderen er bewust van te maken dat een manegepaard een welverdiende oude dag gegund wordt. Helaas is Appie niet meer onder ons. Natuurlijk wel blijvend in herinnering.

Om ons doel te bereiken, was allereerst ruimte voor de paarden nodig. Deze ruimte kwam beschikbaar omdat buurman Jan Hulsink gestopt was met zijn bedrijf aan de Beukenlaan 2 te Dalmsholte. Van hem kon de stichting de schuren en 6 hectare land huren.

Door de jaren heen zijn er paarden gekomen van maneges uit het hele land. Ook kwamen er vrijwilligers en groepen om te helpen, waardoor de dieren veel meer zorg en aandacht kregen. De stichting kreeg het vertrouwen van de Dierenbescherming en de dierenkliniek in Hellendoorn. De dierenkliniek heeft schriftelijk vastgelegd dat zij bereid is de stichting tegen kostprijs te helpen in geval van calamiteiten. Hiermee wordt voorkomen dat de paarden wegens een onvoorziene beëindiging van de Stichting de handel in gaan.

Wij hebben capaciteit voor 45 manegepaarden. Zij hebben hier hun eigen stal en kunnen in de wei volop genieten van hun rust. Een groep enthousiaste vrijwilligers verzorgt de dieren met veel inzet en liefde.

Vanuit het hele land kunnen maneges hun manegepaarden inschrijven. Er is wel een kleine wachtlijst waardoor een ingeschreven dier soms niet direct geplaatst kan worden.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u, met name manegehouders, met ons mee wil denken naar een duurzame oplossing voor een goede oude dag voor manegepaarden en,- pony’s.

 

Het betrekken van mensen bij de stichting `t Olde Manegepeerd  doen we op een aantal manieren

  • Wij bieden stageplaatsen aan;
  • Bij Stichting ’t Olde Manegepeerd zijn mensen met een beperking, hetzij zelfstandig hetzij met begeleiding zeer welkom;
  • Wij bieden plaats aan leerlingen van een school voor bijzonder onderwijs. Dit met als doel dat de leerling leert om een gerichte opdracht klaar te krijgen;
  • Wij bieden mensen de gelegenheid om activiteiten en workshops te organiseren ten behoeve van de paarden.