Stichting ’t Olde Manegepeerd is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor wie geld aan onze stichting wil schenken of nalaten, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen/nalatenschappen. Omdat wij als goed doel zijn vrijgesteld van schenkingsbelasting en successierechten betekent dit dat alles wat u aan ons schenkt of nalaat, volledig ten goede komt aan de oude manegepaarden.
Ook kunt u in voorkomende gevallen uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting op VPB/Winstbelasting voor bedrijven.  Op de website van de belastingdienst vindt u actuele informatie over schenken aan ANBI organisaties.