Wil je de laatste nieuwtjes zien op Facebook. Klik dan op het icoontje van Facebook rechts boven in.

Hallo allemaal die Stichting `t Olde Manegepeerd op financieel of op welke andere manier geholpen hebben. Naar jullie toe een heel grote dank je wel. We zijn nog steeds druk bezig om aan het voortbestaan  van de stichting te werken. Zeker is dat elk bedrag bestemd is voor de opvang. of voor de mogelijke aankoop. Er zijn toch nog altijd mensen die niet goed weten hoe de opvang in zijn werk gaat. Een uitgewerkt manegepaard kan aangemeld worden. Door de adoptanten in de manege waar het paard staat wordt verwacht dat zij er financieel er aan mee werken om de portemonnee van het paard  gevuld te houden. Lees ook eens de website door dan kun je al heel veel nieuws verzamelen over de opvang. Wel duidelijk is dat er nu geen opvang mogelijk is dit doordat we eerst meer zekerheid moeten hebben.

 

.

Ook in 2021

Je ziet verschillende acties voorbij komen. ik hoop dat een ieder zelf wil bekijken op welke donatie knop je je steentje wil bijdragen zodat er toch nog de mogelijkheid bestaat dat we op de bekende plek kunnen blijven waar we al jaren de uitgewerkte manegepaarden vanuit de maneges uit het hele land een kans geven op een goede oude dag.
Ook op deze link is het mogelijk om de uitgewerkte manegepaarden te verzekeren van  hun vaste plek
Vergeet niet dat je op Facebook ook via een betaalverzoek kan doneren.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=A0iAD9jyQryffLjiKwg7gw     De mogelijkheid is er om deze link te kopiëren ook dan kunt de link gebruiken als u geen Facebook heeft,

We hebben een heftige tijd achter de rug (en nog steeds) waarbij we aandacht van de media hebben opgezocht en onze noodkreet hebben kunnen delen. Dat de nood hoog is heeft iedereen inmiddels begrepen. Er kwamen veel reacties en vragen binnen, daarom hierbij de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop in deze update.

  1. Gaan echt alle paarden naar de slacht?

Nee, natuurlijk niet. Met alle hulp en liefde die we hebben ontvangen moet er van alles mogelijk zijn om de ruim 40 paarden van de slacht te redden!

  1. Waarom geen reactie op aanbod van herplaatsen?

Op dit moment willen wij dat onze paarden, die soms al jaren hier van hun pensioen genieten, dat hier mogen voortzetten in hun kudde en met hun vriendjes. Als we nu al paarden beginnen te herplaatsen zal dat ontzettend veel onrust en verdriet binnen de kudde teweeg brengen, wat gezien de leeftijd ook invloed op hun gezondheid zal hebben. Wel willen we iedereen op voorhand bedanken voor het meedenken! We hebben alle namen genoteerd om persoonlijk te benaderen mocht het zover komen. Vooralsnog gaan we er nog steeds voor onze kudde compleet, en hier, te houden!

  1. Waarom geen samenwerking met Paardenkamp Soest?

Soest is natuurlijk de eerste naam die omhoog komt als het gaat om bejaarde paarden. Deze stichting is de eerste en grootste in Nederland. Echter werken zij ook met wachtlijsten en betreft het hier een hele kudde waar ook daar geen plek voor is momenteel. Naast Soest zijn er meerdere kleinere stichtingen die wij natuurlijk in het oog hebben.

  1. Waarom zo laat naar de media en hoe zit het met al die genoemde data?

Wij huren al jaren de grond van de eigenaren van de naastgelegen woning. Ongeveer een half jaar geleden kregen wij te horen dat de eigenaren door privéomstandigheden de woning en de opstallen en grond  te zijner tijd zullen moeten verkopen. Het huurcontract zou worden opgezegd met ingang van 1 april en in plaats daarvan hebben wij het eerste recht om zowel de grond als de woning over te nemen.  Vooralsnog hebben zich 2 investeerders gemeld voor een groot deel van het totale bedrag. Voor het resterende deel zijn wij zelf op zoek gegaan. Half november werd aangegeven dat er voor het eind van het jaar meer duidelijkheid gewenst werd, zowel door de investeerders als door de eigenaren. Op dat moment kwam alles in een stroomversnelling en hebben wij de media opgezocht met onze noodkreet in de hoop dat wij ofwel meer investeerders zouden bereiken of een aanzienlijk deel van het resterende bedrag bij elkaar zouden kunnen krijgen. 15 december stond als deadline om de “pauze”knop van ons eerste recht op koop weer op “play” te zetten. Momenteel  blijven we zoeken naar mogelijkheden de woning en opstallen in bezit van onze stichting te krijgen, of een samenwerking aan te gaan met mensen die bijv. belang bij het huis hebben zonder of met minder grond. In de nabije toekomst zal het perceel echter ook voor anderen in de verkoop komen te staan, waardoor de toekomst van de plek voor onze paarden onzeker is.

Ons huurcontract loopt vooralsnog tot en met maart 2021. Tot die tijd zullen wij blijven knokken voor onze paarden en eventueel een overschakeling maken naar plan B.

Voor verdere vragen wees welkom (graag op afspraak ivm corona) bij onze stallen aan de Beukenlaan 2 in Dalmsholte of bel Rika Lassche via (06) 128 74 764

 

Blijf op de hoogte van het wel en wee van onze paarden, leuke grappige en ontroerende verhalen over onze bewoners en vrijwilligers. Heb je zelf leuke foto’s van onze paarden? Stuur die gerust naar info@manegepeerd.nl en wie weet zie je ze snel op deze pagina verschijnen! Kijk bij de nieuwtjes en zo blijf je op de hoogte

Wil je ons toch nog op Facebook blijven volgen.      Klik recht op het zwarte icoontje van Facebook

Zoals je ziet is de peerdenblog nu niet meer gekoppeld aan Facebook. Maar ben je toch erg nieuwsgierig wat er op Facebook staat klik dan op het zwarte linkje van Facebook recht op de website. Zo kun je nog veel meer bekijken.

Ik hoop dat ik toch een leuke aanvulling kan maken en dat je met plezier hier op blijft kijken.

In het kader van; alle beetjes helpen is Xanthe (8 jaar) een sinterklaasactie begonnen. We begonnen met het inzamelen van lege flessen in de buurt waarmee we een startbedragje hadden en de benodigde producten konden aanschaffen. Daarna zetten we een oproepje op facebook en kwamen de bestellingen binnenstromen! Na 2 weken konden we bijna 60 euro overhandigen aan Rika voor de oude paarden van t olde manegepeerd. Erg leuk om te doen (en voor te proeven natuurlijk!) We zijn alweer volgende acties aan het verzinnen, want naast dat we voor een goed doel bezig waren was t ook erg leuk om iets samen te doen hier voor! Groetjes Marjo en Xanthe

Jullie weten dat we door acties proberen om geld bij elkaar te krijgen om het voortbestaan van `t Olde Manegepeerd zekerheid te geven.

Ook nu is er een nieuwe actie bij gekomen. Kijk op  Pay It Forward en dan bij Non-profits dan kom je ons tegen en klik je op ons plaatje met  uitleg dan komt de donatie knop te voorschijn. Bij vragen altijd even bellen hoor. 06-12874764

In de paarden hemel kun je zien dat er ook nu weer 2 donkere dagen zijn. Zamora en O-Kamee zijn ingeslapen.  Maar ook even een laatste uitleg hoe we er nu voor staan. Gelukkig komt er nog steeds geld binnen voor een mogelijke koop. Ook ik weet dat we het bedrag niet op tijd binnen hebben gekregen maar ik blijf nog even in gesprek met de verhuurder en dan kijken wat er nog te regelen valt. Wie weet is er een investeerder die weet hoe belangrijk het is dat `t Olde Manegepeerd blijft bestaan.

Nadat de oproep gepubliceerd is kwam er heel veel reactie. Ik wil de mensen niet vergeten die zich ook als donateur hebben opgegeven maar geweldig die nu ook meehelpen om ons doel te behalen.

Ook nu staan we nog niet stil. Samen proberen we om zoveel mogelijk het geld bij elkaar te krijgen voor de locatie aan de Beukenlaan.

We staan nog steeds niet stil. Klik op deze link  want ook Vechtdal leeft TV heeft aandacht aan het geheel besteed.

Het is denk ik tijd om meer uitleg te geven waarom we nu een hele spannende tijd hebben.

Het klopt dat de oproep hard overkomt, maar het is ook echt een noodkreet . Ook ik begrijp dat er veel onduidelijkheden zijn.

Hier de uitleg en hoop dat een ieder begrijpt hoe het er nu voorstaat. Wil je weten hoe `t Olde Manegepeerd alle jaren draait kijk dan op www.manegepeerd.nl
Wij hebben een huurovereenkomst per jaar met een jaar opzeg termijn. Nu kwam eind 2019 de verhuurder die zei door privé omstandigheden alles te koop zetten en wij de eerste koop hadden. Door de fondsenwerver is er geprobeerd om het geld bij elkaar te krijgen. Nu zijn er door fondsen geld apart gezet dat als wij het resterende bedrag bij elkaar krijgen de koop kan doorgaan. Dus wij hebben nu dat geld nog niet op de bank. Nu heeft het fonds gezegd dat als 15 december 2020 het geld niet bij elkaar is dat zei zich terug trekken. Dat is de deadline waar over gesproken wordt. Nu weet ik ook dat het heel veel gevraagd is en we ook heel dankbaar zijn voor alle giften. Maar waar we nog op hopen dat een investeerder de nek wil uitsteken en ons helpen. Tot eind maart kunnen we blijven. In tussen tijd kijken we in de omgeving waar een mogelijke opvang is waar we met de paarden naar toe kunnen. Als ook dit alles niet mocht gelukken dan benaderen we de maneges waar de paarden vandaan komen of zij in hun kring een plek kunnen zoeken. En daarnaast als de nood zo hoog wordt dan heb ik de adressen bewaard die hebben aangegeven dat zij een plek beschikbaar hebben. Als echt alles niet opgelost kan worden ga ik de vraag stellen aan de dierenarts welke paarden niet meer vervoert kunnen worden om ze te laten inslapen. Dus ook hier is de slacht echt het allerlaatste. Wees verstandig en als je vragen hebt bel mij. 06-12874764
Ranch-Boy kon echt niet alleen staan dus hebben we besloten dat Saigon in de stal naast hem kwam te staan. Nu is de rust bij hem weer gekeerd.