Wat fijn dat u ons werk wilt steunen!
Wij zijn geheel afhankelijk van giften en schenkingen. We krijgen geen overheidssubsidie. Helpt u ons dit mooie werk mogelijk te maken?
Een eenmalige donatie, maandelijkse of jaarlijkse bijdrage, alle hulp groot én klein is hard nodig en zeer welkom.  Wij werken uitsluitend met vrijwilligers dus alle donaties kunnen volledig aan de paarden worden besteed.

Maakt u gebruik van het onderstaande formulier. U ontvangt dan per email een bevestiging van uw donatie. Deze kunt u mogelijk gebruiken voor belasting aftrek. Wilt u uw donatie liever zelf handmatig op ons rekeningnummer overmaken? Dat kan natuurlijk ook. IBAN NL 94 RABO 0378923722 t.n.v. Stichting ‘t Olde Manegepeerd – Dalmsholte