Een welverdiende oude dag voor manegepaarden en -pony’s

Bij Stichting ’t Olde Manegepeerd genieten uitgewerkte manegepaarden van hun oude dag. Rika Lassche richtte in 1997 samen met haar man Appie de stichting op. Helaas is Appie niet meer onder ons. Natuurlijk wel blijvend in herinnering.

De stichting komt voort uit Rika’s grote passie voor paarden en in het bijzonder manegepaarden.
Immers, een paard dat mensen zoveel plezier heeft gebracht en altijd hard gewerkt heeft, hoort toch niet zomaar via de achterdeur te verdwijnen?

Wij willen mensen hier van bewust maken en manegepaarden een welverdiende oude dag gunnen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers verzorgt de dieren met veel inzet en liefde. De grote groep paarden loopt 24/7 buiten en wordt bij gevoerd met hooi. Een kleine groep gaat in de namiddag naar hun stal voor extra zorg.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u, met name manegehouders, met ons mee wil denken naar een duurzame oplossing voor een goede oude dag voor manegepaarden en,- pony’s.

Doelstellingen van ’t Olde Manegepeerd

  • Het uitgewerkte manegepaard/pony een goede oude dag geven.
  • Bewustwording dat een dier na een werkzaam leven recht heeft op een oude dag, in maneges op gang brengen zowel bij de manege houder als de ruiter.
  • De mens hierbij te betrekken, zodat mens en dier elkaar beter leren kennen. Dit was het paard of pony in de manege al gewend.

Het betrekken van mensen bij stichting `t Olde Manegepeerd  doen we op een aantal manieren

  • Wij bieden stageplaatsen aan
  • Wij werken met vrijwilligers
  • We werken actief samen met europese vrijwilligersprojecten
  • We zijn aangesloten bij De Boer als Gastheer
  • Wij bieden de mogelijkheid voor dagbesteding voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.
  • Plaats bieden aan leerlingen van een school voor bijzonder onderwijs of instelling. Dit met als doel dat de leerling leert om een gerichte opdracht klaar te krijgen.
  • Mensen de gelegenheid bieden om activiteiten / workshops te organiseren ten behoeve van de paarden.

Hoe kunt u ons steunen?

De verzorging en huisvesting van oudere paarden kost veel geld. Als stichting zijn wij volledig afhankelijk van donaties, giften en adoptanten.
U kunt een van onze paarden financieel adopteren, een eenmalige of jaarlijkse donatie doen,  cartridges of mobieltjes en frituurvet inzamelen of gebruikte paardenspullen doneren en/of kopen.
Giften en donaties kunnen vaak van de belasting afgetrokken worden door onze ANBI status.