ANBI

ANBI
Stichting ‘t Olde Manegepeerd
 KVK nummer: 41025547
Fiscaal nummer: 806066350
 
Stichting ‘t Olde Manegepeerd
Lovènseweg 3
8146 PK Dalmsholte
Tel.     (+31) 0572 – 330223
Mob.  (+31) 06 – 12874764

IBAN nummer: NL 94 RABO 0378923722 Rabobank te Ommen

Doel stichting
Het doel van Stichting ’t Olde Manegepeerd is het bieden van opvang aan uitgewerkte manegepaarden en -pony’s. Hiermee wil de stichting voorkomen dat paarden die hun hele leven hard gewerkt hebben worden afgemaakt, zodra ze niet meer rendabel zijn voor een manege.
 
De stichting is opgericht  in 1997  nadat Pablo, een oud manegepaard, bij de oprichters van de stichting Rika en Appie (Albert) Lassche kwam.
 
Om het doel te bereiken was allereerst ruimte voor de paarden nodig. Deze ruimte kwam beschikbaar omdat buurman Jan Hulsink gestopt was met zijn bedrijf aan de Beukenlaan 2 te Dalmsholte. Van hem kon de stichting de schuren en 6 hectare land huren.
 
Inmiddels kunnen er nu maximaal 45 uitgewerkte manegepaarden worden opgevangen bij de stichting. Wel is er een kleine wachtlijst, waardoor een ingeschreven dier vaak niet direct geplaatst kan worden.
 
Door de jaren heen zijn er paarden gekomen van maneges uit het hele land. Ook kwamen er vrijwilligers en groepen om te helpen, waardoor de dieren veel meer zorg en aandacht kregen.
De stichting kreeg het vertrouwen van de Dierenbescherming en de dierenkliniek in Hellendoorn. De dierenkliniek  heeft schriftelijk vastgelegd dat zij bereid is de stichting tegen kostprijs te helpen in geval van calamiteiten. 
 
Om ons doel te bereiken is er natuurlijk ook geld nodig. Meer informatie over het inkomsten van de stichting kunt u hieronder lezen.
  
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Rika Lassche -Wezeman

geboortedatum 1 november 1948

 Secretaris

Desirée Greven

Geboortedatum 13-06-1980

Penningmeester

Henrico Meliesie

Geboorte datum  13-05-1958

Algemeen bestuurslid

Monique Boxelaar
Geboortedatum 21 -05-1967

Algemeen bestuurslid
Marianne Bakker-Langezaal

Geboorte datum 11-03-1965

Algemeen bestuurslid

Lianne van Duuren

Geboorte datum  28-01-1992

Beloningsbeleid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid, er is geen sprake van beloning.

Inkomsten
Voor de realisatie van het doel is de stichting geheel afhankelijk van giften en vrijwilligers.

Vrijwilligers
Er is een vaste groep vrijwilligers die met veel inzet de paarden verzorgt. Verder zijn er groepen die eenmalig of incidenteel komen helpen. Er is altijd genoeg werk te verrichten. De stichting vraagt de maneges die een paard aan de stichting hebben overgedragen eveneens om eens per jaar een groep vrijwilligers te sturen om te helpen.

Giften
De stichting werft geld door:

Het verplicht stellen van een eenmalige bijdrage van de manege van € 250,- wanneer het paard aan de stichting wordt overgedragen.

 •  Een paard op de wachtlijst plaatsen kost € 15  per jaar.
 •  Het streef bedrag is  € 80 per maand per paard.
 •  De manege word gevraagd om acties te organiseren waarvan de opbrengst naar de stichting gaat.
 •  De manege word gevraagd om adoptanten en donateurs voor de stichting te werven.
 •  De bijdragen van (al dan niet door de manege geworven) adoptanten en donateurs.

Adoptanten adopteren een paard vanaf € 5,- per maand en donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal €15,-.

Toerisme (onder andere via www.deboeralsgastheer.nl )

Het benaderen van overkoepelende goede doelen,  om te bewerkstelligen dat die onze stichting ook financieel steunen . Deze stichtingen hebben in voorgaande jaren ons gesteund door giften. Zodat we de stallen /paardenbak/mestplaat/ rolstoel vriendelijke ingang /verbeteren van straatwerk/water en voerbakken konden vernieuwen.

Stichting Dierenlot /  Dinamo Fonds  /St Leo de Boer  

St Nijdier/Stichting Willemina de Klerk van Os

F.E.Baron Mullert  Stichting

Stg. SCM-Fonds voor de Ruitersport.

Bouwstenen voor Dierenbescherming

  • Daarbij zijn er actie`s gevoerd en ook mede daardoor kwamen er inkomsten.
  •  Verkoop van tweedehands spullen. Dit is tijdens de Kijk- en doe dagen iedere laatste zondag van de maand  van 10 tot 17 uur.
  • Openingstijden andere dagen .  Woensdagmiddag van 13 tot 16 uur. Zaterdag van 9 tot 16 uur.   Verder op afspraak.   Zijn we in de schuur bij de paarden dan bent u welkom hoor.
  • Inzameling van Inkt  cartridge en mobiele telefoons.
 • Kleding inzameling en Frituurvet .
 •  Deelname aan acties waarbij goede doelen met de meeste stemmen een geldbedrag ontvangen.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester.
De stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening. Alle bedragen die niet direct hoeven te worden aangewend voor het betalen van de kosten, worden op de spaarrekening gezet. De bedragen worden weer teruggeboekt naar de betaalrekening wanneer er grotere uitgaven gedaan moeten worden.
 
Het vermogen wordt besteed aan:
Huur schuur
Huur land
Voer
Dierenarts
Hoefsmid
De kosten per paard bedragen in totaal €80,- per maand.
 
Uitgeoefende activiteiten
De activiteiten die in 2018 zijn uitgeoefend zijn:
Het verzorgen van de paarden (stallen uitmesten, voeren, paarden in de wei zetten en uit de wei halen, hoeven (laten) bekappen).
Het organiseren van Kijk- en Doe dagen. Dit zijn dagen waarbij tweedehands spullen verkocht worden in de schuur waar ook de paarden gestald zijn. De opbrengst is voor de stichting. De spullen worden gratis ter beschikking gesteld door derden. Naast de verkoop van spullen vinden er ook extra activiteiten plaats, zoals een lezing of een picknick met de paarden.
 Het begeleiden van het contact tussen mens en paard.
Deelname aan acties waarbij goede doelen met de meeste stemmen een geldbedrag ontvangen.
 • Het begeleiden van mensen in het kader van het leerbedrijf.
 • Het begeleiden van mensen met een beperking . ( We zijn geen zorgboerderij)

Bij ons is alles rolstoel toegankelijk.

Winst en verlies rekening 2017-2018

2018 2017
Netto omzet 48.705 49.657
Bruto bedrijfsresultaat 48.705 49.657
Huisvestingskosten 20.636 17.348
Exploitatiekosten 22.715 17.384
Kantoorkosten 868 902
Algemene kosten 1.290 1.441
Afschrijvingen 3.123 2.674
Som der bedrijfskosten 48.633 39.748
Bedrijfsresultaat 73 9.908
Rente baten en soortgelijke opbrengsten 2 22
Rente lasten en soortgelijke kosten -422 -368
Som der financiële baten en lasten -420 -346
Reserveringen bedrijfsrisico’s & onderhoud 0 -6.000
Resultaat -347 3.562

Winst en verlies rekening 2016-2017

2017 2016
Netto omzet 49.657 55.425
Bruto bedrijfsresultaat 49.657 55.425
Huisvestingskosten 17.348 15.566
Exploitatiekosten 17.384 21.876
Kantoorkosten 902 1.408
Algemene kosten 1.441 1.564
Afschrijvingen 2.674 997
Som der bedrijfskosten 39.748 41.411
Bedrijfsresultaat 9.908 14.014
Rente baten en soortgelijke opbrengsten 22 25
Rente lasten en soortgelijke kosten -368 -371
Som der financiële baten en lasten -346 -346
Reserveringen bedrijfsrisico’s & onderhoud -6.000 -6.000
Resultaat 3.562 7.668

Winst en verlies rekening 2015-2016

2016 2015
Netto omzet 55.425 44.904
Bruto bedrijfsresultaat 55.425 44.904
Huisvestingskosten 15.566 17.545
Exploitatiekosten 21.876 22.781
Kantoorkosten 1.408 1.089
Algemene kosten 1.564 1.128
Afschrijvingen 997 306
Som der bedrijfskosten 41.411 42.849
Bedrijfsresultaat 14.014 2.055
Rente baten en soortgelijke opbrengsten 25 93
Rente lasten en soortgelijke kosten -371 -513
Som der financiële baten en lasten -346 -420
Reserveringen bedrijfsrisico’s & onderhoud -6.000 0
Resultaat 7.668 1.635

Winst- en Verliesrekening 2015-2014

2015 2014
Netto-omzet  €  44.904  €  60.345
Bruto bedrijfsresultaat  €  44.904  €  60.345
Huisvestingskosten  €  17.545  €  15.000
Exploitatiekosten  €  22.781  €         –
Kantoorkosten  €    1.089  €         –
Algemene kosten  €    1.128  €  48.511
Afschrijvingen  €       306  €         –
Som der bedrijfskosten  €  42.849  €  63.511
Bedrijfsresultaat  €    2.055  €    3.166-
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  €        93  €        93
Rentelasten soortgelijke kosten  €       513-  €       529-
Som der financiële baten en lasten  €       420-  €       436-
Resultaat  €    1.634  €    3.602-
  
 
Deel deze pagina op Social Media